FANDOM


BEOMR Halk'ının büyük çoğunluğu uygarlığın resmi dini olan Neljæ dinine inanmaktadır. Fakat ülkenin uç noktalarında azınlıklar halinde yaşayan bazı dinsizler ve putperestler bulunmaktadır. Bu azınlıklar Epekzy'nin yönetimdeki altın çağında ülkenin en ücra köşelerine Neljæ dinine inanmayıp saygı göstermedikleri gerekçesiyle sürgün edilmişlerdir.

187madon

Sürgün edilen dinsiz bir aile

Bu durum halkın büyük bir kesiminde tepki oluşturmuş ve Epekzy'e karşı zıt fikirler oluşmaya başlamıştır. Bu olayın sonucunda Halk, Ozzy'nin devlette söz sahibi olmasına yardımcı olmuştur. Ancak Ozzy'nin gücünü süistimalli kullandığı farkedilince kısa sürede çıkardığı gibi Halk tarafından kısa sürede indirmiştir.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.