FANDOM


BEOM'un dört isminin son katılımcısıdır. Ozzy'nin yönetime davet etmesiyle ortaya çıkmış o günden sonra her zaman kritik bir konuma sahip olmuştur, dengeleri belirleyen tarafta hep Baboli bulunmuştur.

Unknow artist-442224

Baboli, Ozzy'e karşı ayaklandığını söyleyip Epekzy'e olan desteğini halkıyla beraber açıklarken (Orta Çağ sonu)

Baboli halkı temsil eder ve günümüzde geçmişe dair BEOMR'nin yaptığı karalama kampanyası nedeniyle Epekzy ile iyi anlaşamaz. Nitekim BEOM tarihi boyunca bütün yönetim kollarından oldukça çekmiş olan halk merkez siyasetten uzaklaşıldıkça tedirgin olmaktadır.

Yönetim sahnesine ortak oluşunda, en başta Ozzy ile işler yolundayken kendi dinleri olan Nelijæ'yi neden olarak gösterip arttırılan vergiler yüzünden Ozzy'i alaşağı edip "Din sınıfı dinle ilgilenmelidir!" dese de daha sonra sebebiyet verdiği ilk BEOM buhranı yüzünden Epekzy'nin yönetime geçmesiyle daha fazla vergi vermek zorunda kalmış, üstüne üstük dini özgürlükleri kısıtlanmıştır. Bunların hepsi daha sonra çıkacak bir iç savaşa zemin hazırlamıştır. Baboli bu nedenle söylediği sözleri yutarak Orta Çağda "Dört At bize en uygun olanı bilendir!" şeklinde ki sözleriyle yönetime tekrardan Ozzy'i geçirmiştir. Bu süreç yüzyılı aşkın devam etmiş ve finalinde "Hayır, bizim için en uygun neymiş bunu biz biliyormuşuz!" diyerek bürokrasiyi tercih etmiş, demokrasi devrimine kalkışmıştır. Yeni Çağa Baboli, Epekzy'yi yönetici konumunda sokmuştur. Günümüzde her ne kadar pasif dursa da Baboli'nin desteği olmadan yönetimde değişiklik yapmak mümkün değildir.