FANDOM


BEOM

Dört ismin bir araya gelerek kurduğu ilkel bir toplum olarak tarih sahnesine çıkan uygarlığın eski adıdır. Kurucular ana merkez ve sınıflar olmak üzere dörde ayrılır. Bu isimler; Baboli(Halk), Epekzy(Bürokrasi), Ozzy (Ruhban sınıfı), Mistique(Ordu)'dir. Uygarlığın resmi dini Neljæ'dir. Bugün BEOM toplumu Vilég adasının güneybatı kısmında bulunan BEOMR'de yaşamaktadır.

Epekzy ve Mıstıque'nin öncülüğünde kurulan uygarlık, ilk altın çağına Epekzy'nin yönetimde din alimlerini tercih etmesi ve ortaya Ruhban Sınıfını çıkarmasıyla olmuştur. BEOM'un üçüncü halkası olan Ozzy yönetimde ciddi söz sahibi olunca bunun önüne geçmek isteyen Epekzy'e karşılık Ozzy topluma nasıl yönetilmek istediğini sormuş, ve böylece BEOM'un son halkası olan Baboli'yi yönetime davet etmiştir. Baboli'nin desteğiyle yönetimde kalan Ozzy uzunca bir süre ekonomik olarak gerileyen BEOM'a müdahale edememiş ve halktan aldığı aşırı vergilerle Baboli ile başa gelen Ozzy, Baboli ile yönetimden düşürülmüştür.

Ortaçağ1

Ozzy'i yönetimden indirip altın çağı sonlandıran Baboli

Ruhban sınıfı, Baboli'nin bir kısmını dinden çıkarmakla tehdit ederek iç karışıklıklara sebebiyet vermiş, uygarlık giderek kötüye sürüklenmeye başlamıştır. Bunu engelleyecek gücü kendinde bulan Mistique bir Kutsal Cumartesi günü Ozzy halkı selamlarken yönetimi ele almış ve düzeni sağlama gerekçesiyle uygarlığı buhrana sokmuştur.